Úvodní stránka » Ubytovací řád

Ubytovací řád

 1. Na ubytovně může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného dokladu o totožnosti.
 2. Check- in od 14:00 – 19:00 hodin,   Check- out do 10.00 (dále dle domluvy)
 3. Užívání zařízení pokoje/apartmánu/klubovny je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi, aby nedocházelo k možnosti jejich přenosu na ostatní hosty. Jestliže tento fakt bude ubytovateli zatajen a ten jej následně zjistí, může takovéhoto hosta bez finanční náhrady ihned vystěhovat.
 4. Na pokoji/apartmánu/klubovně nesmí být přemisťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jiné instalace.
 5. Je zakázáno vstupovat do objektu koupaliště. Vstup na koupaliště a do plavecké haly je možné pouze přes pokladnu/recepci a s platnou vstupenkou.
 6. Není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně, nabíječek mobilních telefonů a jiné mobilní komunikace.
 7. Host má za povinnost bezodkladně ohlásit případné předchozí škody na pokoji/apartmánu/ klubovně včetně chodby či na jeho zařízení. Pokud tak neučiní, má se za to, že dodatečně zjištěné škody způsobil sám. Host odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené na majetku ubytovny jím samým, jeho dětmi a rovněž osobami jemu svěřenými do péče. Případně takto vzniklé škody je host povinen uhradit na místě před svým odjezdem. Výše škody se stanoví dohodou, nebo stanoviskem příslušné odborné firmy.
 8. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení poskytovateli a uhradit škodu tímto způsobenou (náklady spojené s výměnou zámků).
 9. Kouření je zakázáno v celém areálu mimo vyhrazené kuřácké místo (označená terasa u schodů směrem do areálu koupaliště).
 10. Poskytovatel neodpovídá za věci vnesené hostem na pokoj/apartmán/klubovnu a za věci v pokoji/apartmánu/klubovně odložené.
 11. Při odchodu z pokoje/apartmánu je host povinen zhasnout světla, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.
 12. V klubovně host udržuje pořádek, neodnáší věci pryč z klubovny a při odchodu zhasne světla, vypne televizi, uzavře okna a dveře.
 13. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 14. V případě, že host v průběhu ubytování svévolně zruší část svého pobytu, nemá nárok na žádnou finanční náhradu.
 15. Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací řád i požární řád. V případě, že ubytovaný poruší ubytovací řád, má poskytovatel právo ukončit pobyt bez nároku na finanční náhradu.
 16. Připomínky a případné stížnosti hosté hlásí na recepci ubytovny Koupaliště Kadaň.

Vážení hosté, předem děkujeme za dodržování těchto ustanovení a přejeme vám příjemný a ničím nerušený pobyt. AKTUÁLNĚ

DĚTSKÝ BAZÉN

V PROVOZU

PROVOZNÍ DOBA
Letní provoz

Červen-Srpen

Pondělí   8.00 – 19.30 hodin  
Úterý       8.00 – 20.00 hodin  
Středa     8.00 – 19.30 hodin  
Čtvrtek    8.00 – 20.00 hodin  
Pátek       8.00 – 19.30 hodin  
Sobota    8.00 – 20.00 hodin  
Neděle     8.00 – 20.00 hodin  
   
Ranní kondiční plavání  

8.00 – 9.00 hodin 

 

Kondiční plavaní večerní

 

Po,St,Pá       19.30-20.30

 

Večerní vstup pro abonenty

 

Út, Čt, So, Ne      18.45-19.45

 


AKTUÁLNÍ OBSAZENOST

(zimní provoz - dráhy pro veřejnost)

Muži  Ženy
max. 49 osob muži max. 49 osob ženy

V obsazenosti nejsou započítané děti ze ZŠ, z Regeny, z Plaveckého oddílu a z Plaváčků.

Kontakt

Tepelné hospodářství Kadaň
+420 774 226 912

Oblíbené odkazy