Úvodní stránka » Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Poskytovatel služeb
Koupaliště Kadaň, Na průtahu 1855, 432 01 Kadaň
Provozovatel:
Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČO: 25439774 DIČ: CZ25439774

 1. Obecné ustanovení

 Obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele https://www.koupalistekadan.cz.

Předmětem nákupu jsou zejména vstupenky, kreditové čipy, permanentky na letní provoz, dárkové poukazy a jiné poukazy či potvrzení na služby a zboží (dále jen zboží) poskytované v provozovně prodávajícího, tedy Koupaliště Kadaň na adrese Na Průtahu 1855, 43201 Kadaň.

2. Cena a vstup Koupaliště Kadaň

 • Cena se řídí aktuálním ceníkem, který je vyvěšen na recepci provozovny a na webových stránkách https://www.koupalistekadan.cz.
 • Pro všechny vstupenky platí jeden vstup a jeden výstup.
 • Čas pobytu se odpočítává od označení čipu na turniketu.
 • Při překročení limitu je nutno zaplatit příslušný doplatek.
 • Ztráta a neplatné vstupenky se nenahrazují.
 • Při požadavku na snížené vstupné je nutno se prokázat platným průkazem.

 3. Pravidla vstupenky Koupaliště Kadaň – letní provoz

 • Vstup do areálu koupaliště je pouze s platnou vstupenkou, permanentkou, či jiným platným průkazem a s nasazenou identifikační páskou na zápěstí.
 • Zákazník si ponechá vstupenku pro případnou kontrolu zaměstnanci koupaliště.

 4. Pravidla vstupenky do Plavecké haly – zimní provoz

 • Vstup do bazénu je možný pouze s čipem (čipovými hodinkami), který návštěvník obdrží u pokladny oproti zaplacené záloze 200 Kč.
 • Čipem si může zákazník otevřít a uzamknout libovolnou volnou skříňku. Číslo skříňky lze zjistit na čipové čtečce v šatně nebo na turniketu.
 • Čip obdrží každý zákazník bez výjimek včetně nejmenších dětí.
 • Čip s modrou a černou páskou je ve vlastnictví provozovatele a návštěvníkovi je pouze zapůjčován a zákazník je povinen jej při odchodu vrátit na recepci.

 5. Pravidla kreditových čipů do Plavecké haly – zimní provoz

 • Kreditový čip zakoupí zákazník za 200 Kč (což je pouze hodnota čipových hodinek) na recepci Plavecké haly Koupaliště Kadaň.
 • Zákazník si kreditový čip dobíjí kreditem na recepci Plavecké haly Koupaliště Kadaň.
 • V případě, že klesne hodnota kreditu pod 100 Kč, zákazník již není vpuštěn přes turniket do areálu Plavecké haly a musí si dobít kredit.
 • Platnost čipu je maximálně 2 roky od poslední aktivace. Čerpáním nebo dobitím kreditového čipu se jeho platnost automaticky prodlužuje.

 6. Pravidla dárkového poukazu

 • Dárkový poukaz slouží k dobití kreditového čipu.
 • Vstup do bazénu je založen na technologii čipových hodinek. K uplatnění papírového dárkového poukazu dojde na recepci koupaliště.

 7. Využití prostředků z fondů jednotlivých zaměstnavatelů

Poskytuje-li Vám zaměstnavatel benefit ve formě FKSP, můžete jej u nás čerpat následujícím způsobem:

 • Zašlete objednávku s fakturačními údaji zaměstnavatele a specifikací produktu na email: recepce@koupalistekadan.cz
 • Po obdržení objednávky vystavíme fakturu.
 • Po zaplacení faktury si můžete vyzvednout produkt na recepci koupaliště.

 8. Platební poukázky

V současné době není možné na Koupališti Kadaň platební poukázky uplatňovat.

9. Nakládání s osobními údaji

Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Více viz GDPR na webových stránkách https://www.koupalistekadan.cz.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.9.2021 AKTUÁLNĚ

DĚTSKÝ BAZÉN

V PROVOZU

PROVOZNÍ DOBA
Letní provoz

Červen-Srpen

Pondělí   8.00 – 19.30 hodin  
Úterý       8.00 – 20.00 hodin  
Středa     8.00 – 19.30 hodin  
Čtvrtek    8.00 – 20.00 hodin  
Pátek       8.00 – 19.30 hodin  
Sobota    8.00 – 20.00 hodin  
Neděle     8.00 – 20.00 hodin  
   
Ranní kondiční plavání  

8.00 – 9.00 hodin 

 

Kondiční plavaní večerní

 

Po,St,Pá       19.30-20.30

 

Večerní vstup pro abonenty

 

Út, Čt, So, Ne      18.45-19.45

 


AKTUÁLNÍ OBSAZENOST

(zimní provoz - dráhy pro veřejnost)

Muži  Ženy
max. 49 osob muži max. 49 osob ženy

V obsazenosti nejsou započítané děti ze ZŠ, z Regeny, z Plaveckého oddílu a z Plaváčků.

Kontakt

Tepelné hospodářství Kadaň
+420 774 226 912

Oblíbené odkazy